Teton Village Ski House
7,745 s.f. I teton village, wyoming
photography by David Agnello